Hizmetlerimiz


Jet Grout

Jet Grout

Zemine “kontrollü” ve “yüksek basınçla” pompalanan çimento enjeksiyon jetiyle, zeminde silindirik zemin-beton kolonları oluşturulmasıdır. Bu sayede mevcut zeminlerin, kontrolsüz dolguların islah edilmesi, istinat ve sızdırmazlık fonksiyonu gören bir çimento/zemin perdesi oluşturması sağlanabilmektedir.

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde zemin ıslahı için jet grout imalatını tercih etmek ekonomik yararlar sağlamaktadır. Ayrıca yeraltı suyunun yoğun olduğu zeminlerde yapılan iksa sistemlerinde de sızdırmazlık için Jet Grout uygulaması yapılmaktadır.

Jet grout uygulaması zemini kesme ve dolgu işlemlerinin sadece enjeksiyon jeti ile yapıldığı jet 1 (mono jet), mono jetin hava yastığı ile desteklendiği jet 2 (double jet), ilave olarak suyun da kullanıldığı jet 3 (triple jet) olarak 3 ayrı sistemde yapılmaktadır.

Jet grout ekipmanı uyumlu bir delgi makinesi, yüksek basınç kapasiteli özel bir pompa ünitesi, mikser ünitesi ve çimento silosundan oluşmaktadır.

Jet grout kolonu 400-600 bar basınç ile püskürtülen su ve çimento karışımının zeminin boşluklarını doldurup sıkıştırması suretiyle elde edilir. Su-çimento karışımı zemini yırtar ve zeminle birleşerek, çimentolu zemin yapısı oluşturur.