Hizmetlerimiz


Ankraj

Ankraj

Ankrajlı bir iksa yapısında düşey yöndeki elemanlar fore kazıklar ile oluşurken, zemin ve yeraltı suyu şartları, çevre yükler, deformasyon kriterleri vb faktörlere bağlı olarak yatayda değişken sayı ve boyutlarda göğüsleme kirişleri ve öngermeli ankrajlar ile desteklenmiş bir yapıdır. Projenin durumuna göre öngermeli kalıcı ankraj veya öngermeli geçici ankraj olarak uygulanır.

İlk önce düşey elemanlar olan fore kazıkların inşası tamamlandıktan sonra fore kazıklar en üst seviyede bir başlık kirişi ile birbirine bağlanır. Başlık kirişinin tamamlanmasından sonra kazı kademeler halinde yapılarak öngermeli ankrajlar ve bunların bağlanacağı göğüsleme kirişleri inşa edilerek yukarıdan aşağıya doğru iksa sistemi kazıya paralel olarak teşkil edilir.

Ankraj delgi makinası ile projesine uygun açılan delgi işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanan ankraj donatısı (demeti) delgi içine yerleştirilir. Ankraj demeti yanına yerleştirilen enjeksiyon delgi tabanından yukarıya doğru enjeksiyon pompası yardımıyla basılır. Kuyu ağızından enjeksiyon şerbeti gelince işlem tamamlanır. İmalatı yapılan ankrajın önüne betonarme perde veya ankraj kuşak kirişi (göğüsleme kirişi) imalatı yapılır. Ankraj plakası, ankraj kafesi imalatı yapılan kuşak kirişlerine monte edilip ankraj krikosu yardımıyla ankraj halatları proje yüküne kilitlenir.

Çevre şartlarına bağlı olarak öngermeli ankrajların uygulanamayacağı durumlarda, düşey fore kazık elemanları kazı içerisinden kademeler halinde göğüsleme kirişlerine dayanan destek boruları veya kirişleri (strut) ile de desteklenebilir.