Hizmetlerimiz


Fore Kazık

Fore Kazık

Fore Kazık yerinde dökme kazık uygulamasıdır. 45 cm’den büyük çaplarda yapılmaktadır. Fore kazıklar zemin içerisinde dairesel kesitli bir delgi yapılması ve bu delgi içerisine kazık donatısı ve beton yerleştirilmesi şeklinde inşa edilmektedir. Fore kazık, temel kazık, iksa kazık, kesişen kazık türleri olarak uygulanır.

Güvenilir seviyede taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının derinde olması ya da statik sistemleri açısından farklı oturmalar beklenen yapıların inşası sırasında yaygın olarak fore kazıklı derin temeller uygulanmaktadır. Ayrıca derin kazı destekleme yapılarında ve şev stabilitesi çözümlerinde İksa sistemi olarak fore kazıklar yapılmaktadır. Temel sistemleri ve iksa sistemlerinde uygulanmaktadır.

Fore kazık makinesi ile projeye uygun delgi yapılır. Delgi tamamlandıktan sonra kuyu içine donatı ve beton (tremi borusu ile) yerleştirilerek imalat tamamlanır. Kohezyonsuz zeminlerde delme işlemi sırasında zemine çelik muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusu, betonlama işlemi tamamlandıktan sonra zeminden geri çekilir.