Hizmetlerimiz


Çakma Kazık

Çakma Kazık

Çakma kazık yönteminde, prekast olarak imal edilmiş betonarme kazıklar, çelik boru ve profiller, dizel çekiç kullanılarak zemine çakıldığı gibi, vibro çakıcı ile veya ittirmek suretiyle de çakılabilir.

Çakma kazıklar, çelik malzemeden, kare, dairesel, altıgen gibi muhtelif kesite sahip prekast betonarmeden ve nadiren ahşap kazıklardan yapılan kazıkların çakılması ile teşkil edilebilmektedir.

Benzer olarak, çelik bir borunun ucu kapalı olarak zemine çakılması ve içine donatı indirilerek beton yerleştirilmesi metodu ile vibrex kazıklar imal edilir.